globe_and_money_1Ekonomija je izjemno pomembna družbena veda, saj smo ves čas v stiku z njo, bodisi kot potrošniki ali ponudniki proizvodov in storitev. Principov ekonomije ni težko razumeti, saj izhajajo iz obnašanja ljudi oziroma optimiziranja naše osebne koristnosti. Težave pa največkrat nastanejo pri izračunu ekonomskih spremenljivk, saj je za to potrebno dobro znanje matematike in statistike. Pomembno orodje ekonomije predstavljajo tudi grafični prikazi, ki ponazarjajo razmere na trgu oziroma v podjetju.

Obiske inštrukcij ekonomije priporočamo kadar:

  • študent ne razume snovi
  • ima študent osnovno znanje predmeta, vendar probleme pri matematičnih nalogah
  • študent nima dovolj časa pred izpitom, da bi sam predelal vso snov
  • bi želel študent preveriti svoje znanje

Poučujemo naslednje predmete:

Pri inštrukcijah mikroekonomije in makroekonomije se posvečamo predvsem analizi grafov in reševanju nalog. Zaradi uporabe odvodov in integralov je potrebno kar dobro znanje matematike. Za uspeh pri poslovnih financah je potrebno obvladanje finančne matematike. Osnove statistike obsegajo izračune koeficientov, indeksov ter srednjih vrednosti. Pri statistični analizi pa je snov še nadgrajena s poglavji o normalni porazdelitvi, statističnih domnevah, regresiji in časovnih vrstah.

Na inštrukcijah se posvečamo razlagi in reševanju nalog, tako da je priporočljivo, da študent s sabo prinese naloge, ki jih ne razume. Način dela na inštrukcijah je največkrat tudi reševanje starih izpitov, saj je to najbolj učinkovita priprava na izpit.