sateliteČlovek je radovedno bitje in od nekdaj je želel razumeti naravo okoli sebe, zakaj telesa padajo proti Zemlji, zakaj piha veter in kako nastane nevihta, zakaj se določeno telo giblje, lepota mavrice ga je tako očarala, da je želel izvedeti kako nastane. Ta radovednost je osnova znanstveni vedi, fiziki.  Fizika spada med najstarejše znanosti, pred več kot dvema tisočletjema je bila del tako imenovane naravne filozofije skupaj s kemijo, biologijo in matematiko,  v času renesanse in razcveta znanosti pa se je  začela razvijati kot samostojna znanstvena veda. Radovednost vodi človeštvo, da še danes vneto raziskuje naprej in odkriva skrivnosti sveta okoli nas, glavnina raziskav pa se je preselila iz nam predstavljivega sveta k osnovnim gradnikom in kvantni fiziki.

Pri opisovanju naravnih pojavov fizika poleg besed uporablja števila in matematične formule. Marsikomu to predstavlja dodatno težavo, saj poleg pomankljivega razumevanja samih fizikalnih pojavov hitro odkrijemo, da je dobro znanje matematike pri fiziki pomemben temelj. Obisk inštrukcij fizike zato priporočamo kadar:

  • dijak s težavo sledi pouku in ima probleme z razumevanjem snovi,
  • ob domači nalogi ugotovi, da ne razume besedila naloge,
  • ima probleme s prepoznavanjem podatkov v nalogi,
  • se pojavi dilema, za kateri fizikalni pojav gre in katere enačbe je potrebno uporabiti pri dani nalogi.
  • se dijak znajde v časovni stiski.
  • ne zaupa v svoje znanje.

Kadar se odločite za obisk inštrukcij fizike, se je potrebno zavedati, da bo uspeh večji, če se dijak za to odloči prostovoljno oziroma predvsem da se ne čuti prisiljenega. Tako je bolj odprt za novo znanje. Pripravljen naj bo tudi na nekaj dodatnega domačega dela, saj le z utrjevanjem in ponavljanjem utrdi svoje znanje in tudi svojo samozavest. Prav tako pa se je potrebno zavedati, da se pri fiziki hitro pokaže kakšen predhoden primankljaj v znanju, kar se predvsem nanaša na pretvarjanje enot, potrebno znanje matematike ter mogoče celo presenetljivo, spretnosti pri uporabi sodobnih učnih pripomočkov, kot je kalkulator, poznavanje njegovih prednosti in slabosti.

fizikaNa inštrukcijah najprej pregledamo katero snov so obravnavali v šoli, zato naj dijak s seboj prinese zapiske in vaje, ki jim jih je dal profesor. S seboj naj imajo zvezek v katerega bodo lahko reševali vaje in si naredili kakšne dodatne zapiske in opombe, poleg tega pa naj ne pozabijo na svoj kalkulator, saj so na svojega najbolj navajeni. Pomembno je, da svoj kalkulator obvladajo, da na preverjanjih znanja ne izgubljajo dragocenega časa in živcev z vnašanjem podatkov v kalkulator in računanjem. Inštruktor fizike mu bo določeno snov najprej razložil, potem pa dijak dobi nalogo, ki jo poskuša čim bolj samostojno rešiti. Naš cilj je, da ob prebrani nalogi dijak prepozna, za kateri fizikalni problem gre, izpiše potrebne podatke in zapiše ustrezno enačbo, ki dani fizikalni problem opisuje. Če se na katerem od teh korakov pojavi problem, mu pomagamo in pokažemo, s kakšnimi triki si lahko olajša računanje.