shutterstock_96950510Nemški jezik spada v skupino germanskih jezikov, po svetu ga govori milijone ljudi. Nemščina je jezik gospodarstva, industrije, trgovanja. Je jezik umetnosti, libretov, je jezik filozofskih struj, ki so bistveno sooblikovale in vplivale na evropski prostor.

Niso redki, ki se jim nemščina zdi trda,robustna celo groba, vendar je obenem lahko neverjetno spevna, igriva, mila.

Največkrat potrebo po inštrukcijah nemščine začutijo tisti, ki se vsakodnevno z njo srečujejo na poti formalnega izobraževanja. Torej osnovnošolci, srednješolci, bodoči študentje jezikoslovja in humanistike kot tudi ostalih smeri. Zlasti pri naravoslovnih študijskih smereh (strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika) se temu izpitu ne moremo izogniti, saj je na teh področjih tekoča nemščina res nuja.

Inštrukcije nemščine so odlična pomoč pri pripravi na teste, na ustno preverjanje znanja ali pri pripravi na fakultetni izpit, vedno pogosteje se za ta način odločajo tisti, ki želijo pridobiti jezikovni certifikat.

Vsak jezik ima poleg splošne rabe tudi strokovno obliko za posamezno področje. Tako govorimo o nemščini kot strokovnem jeziku za pravo, zdravstvo, hotelirstvo, turizem. Zaposleni v teh panogah redno komunicirajo v tujem jeziku, poleg tega nastopajo na seminarjih, vodijo predstavitve oziroma sledijo trendom s spremljanjem strokovnega gradiva, da so vedno v toku s časom.

Zagotovo so pri poučevanju tujega jezika najbolj učinkovite individualne inštrukcije, ko se lahko predavatelj v celoti posveti eni osebi in slušatelj sam narekuje tempo,postavlja konkretna vprašanja in v bistvu na nek način soustvarja proces razlage oziroma pouka.

castle_neuschwanstein_as_seen_from_marienbrucke-wallpaper-1024x576V kolikor je prisotno dobro predznanje učečega, se odlično obnesejo tudi inštrukcije v dvojicah ali trojicah, ko se razlaga ista snov ali snovi, ki se navezujejo. Za to obliko se pogosto odločajo sošolci oziroma študijski kolegi, ki na skupinskih urah usvojeno znanje poglabljajo.

Ravno zaradi dejstva, da je nemščina jezik, ki potrebuje dobre temelje, dobre osnove, na katere se kasneje nalaga, ne prihaja do težav, če se na skupinski uri znajdejo učenci različnih letnikov.

Tudi učeči morajo na inštrukcije nemščine priti pripravljeni, kar pomeni, da prinesejo s seboj učbenike, vadnice, delovne liste, da lahko inštruktorji takoj ugotovimo za katero snov gre, na kateri težavnostni stopnji ter kje je vzrok napak. Največkrat so vzroki naslednji:

  • nedoslednost pri pouku v šoli
  • prehitra ali nejasna, površna razlaga
  • premalo lastnega dela

V želji po dobrih ocenah oziroma rezultatih ne moremo in ne smemo mimo sprotnega učenja,utrjevanja slovnice,narediti si moramo pregledne razpredelnice za pravila, na način, ki nam ustreza. Besedišče in razumevanje se uri tudi preko poslušanja radia,gledanja televizije ali you-tube posnetkov v tujem jeziku.

Skupek vsega naštetega vodi do uspeha. V kolikor kje ne gre ravno gladko, priskočimo na pomoč inštruktorji. Torej, mi vam pomagamo, vas usmerjamo, opozorimo na pasti, pokažemo trike, vendar, levji delež morate opraviti sami. Si vzeti čas, vaditi, se učiti – dan za dnem. In tako bo vsak dan lažje, jutri pa še lepši.