Inštrukcije

Zakaj pride do potrebe po inštrukcijah?

 • hiter tempo jemanja snovi v šolah,
 • veliko število predmetov,
 • visoke zahteve po znanju,
 • obsežne vsebine programov,
 • visoke norme družbe na splošno po uspehu,
 • starši ne zmorejo pomagati pri vseh predmetih,
 • v šoli učenci prebijejo večino dneva, povprečno po 8 ur ali več zato poleg dodatnih popoldanskih dejavnosti zmanjka časa za učenje,
 • veliko število učencev v razredu ter njihova raznolikost ne omogoča homogenega poučevanja,
 • načeloma bi učenci morali snov, ki jo obravnavajo v šoli, doma le utrditi s pomočjo učnih listov, vaj in nalog. Vendar zaradi naštetih razlogov nekateri učenci snovi ne razumejo in jo zato tudi ne morejo hitro in učinkovito utrditi. Zaradi enakih razlogov pa tudi nadarjeni učenci, ki hitro dojamejo snov, ne morejo optimalno razviti in pokazati svojih znanj in sposobnosti. S tem ne eni ne drugi učenci ne morejo razviti vsega svojega potenciala.
 • Pri študentih pa je potreba po inštrukcijah predvsem zaradi njihove ekonomičnosti in učinkovitosti. V čim krajšem času, s kvalitetno razlago snovi in utrjevanjem z reševanjem nalog, narediti izpit.

Kako inštrukcije pomagajo?

 • Sposobnost pomagati rezultira v učni uspešnosti. Številnih učenci nedoseganje pričakovanih rezultatov doživijo kot šok, postanejo negotovi. Zato je pomembno pravočasno poiskati ustrezno rešitev. Najboljša ter najhitrejša rešitev so inštrukcije. Vendar je za dobro izbiro inštruktorja potrebna previdnost. Pri tako velikem števili različnih šol, učiteljev in profesorjev je potrebno izbrati strokovno usposobljenega inštruktorja z izkušnjami, s širokim naborom znanja, nadarjenostjo za poučevanje, pedagoškimi vrlinami ter s sposobnostjo, da zna snov podajati razumljivo in primerno predznanju kandidata.
 • Inštrukcije izvajamo, kot vrsto poučevanja, ki služi učenju. Inštruktor usmerja aktivnosti in vodi do učnega cilja vsakega posameznega učenca s kombinacijo različnih učnih metod. Inštrukcije so tako prilagojene zmogljivostim posameznega učenca.
 • Časi, ko so se inštruktorji ukvarjali pretežno z učenci in dijaki z negativnimi ocenami, so mimo. Vsaj polovici učencev in dijakov inštruktorji pomagajo zviševati ocene. Inštrukcije so najhitrejša oblika pomoči pri zviševanju ocen, saj učenci po nepotrebnem ne izgubljajo časa z iskanjem ustreznih postopkov oz. rešitev in pridejo k inštruktorju s konkretnimi primeri, ki jih skupaj hitro rešita.

Kako potekajo inštrukcije?

 • Inštrukcije potekajo v homogenih učnih skupinah v obliki dvojic ali trojic ter individualno. Individualne inštrukcije so predvsem potrebne, ko učenec ne more slediti obravnavani snovi, se pripravlja na zahtevnejše preizkuse znanj ali zaradi drugih vzrokov želi individualno obravnavo.
 • Najprimernejša oblika inštrukcij za dosego cilja, navadno je to pozitivna ali izboljšana ocena oz. dober šolski uspeh, so redne inštrukcije. S pomočjo rednih inštrukcij učenec sproti, tedensko predela obravnavano snov, do naslednjega obiska pri inštruktorju pa le-to s pomočjo nalog in vaj utrdi. Pomembno je tudi, da inštruktor sodeluje s starši in po potrebi s šolskim učiteljem oz. profesorjem. Vsekakor ne gre zanemariti motiviranosti učencev, prihod na inštrukcije pa ne sme biti prisilen.

Kdo so naši inštruktorji?

Vsi naši inštruktorji imajo strokovno, najmanj univerzitetno izobrazbo s področja, ki ga poučujejo. Pred zaposlitvijo gredo čez vrsto testiranj in usposabljanj. Inštruktorji svoje delo opravljajo profesionalno in jim ne predstavlja dodatnega, hitrega vira zaslužka, že vrsto let delujejo v izobraževalnem sistemu, z delom inštruktorja pa so pridobili podroben vpogled v delovanje našega šolstva zato dobro poznajo njegove posebnosti. Zato se našim učencem ne more zgoditi, da bi sredi leta ali počitnic ostali brez svojega priljubljenega inštruktorja.

Pokliči na 041 926 000

Ali izpolni kontaktni obrazec

  Zanimam se za inštrukcije: