stockspennyV inštrukcijah tega predmeta vam nudimo poučevanje osnov makroekonomije, ki se poučuje na dodiplomski (oz 1. in 2. bolonjski) ravni na slovenskih fakultetah: ekonomski problem, trg in ekonomska učinkovitost, tržne pomanjkljivosti, pregled makroekonomije in merjenje makroekonomskih aktivnosti, analiza agregatnega povpraševanja, multiplikator, temelji agregatne ponudbe in poslovni cikli, vzajemno delovanje AS in AD, denar, denarni trg in monetarna politika, javne finance in fiskalna politika, makroekonomija odprtega gospodarstva in zunanje trgovinska politika, trg dela in dohodkovna politika, IS-LM model in drugi temeljni makroekonomski modeli (keynesijanski križ, AD-AS model), ekonomske šole, glavni makroekonomski problemi (brezposelnost in inflacija, gospodarska rast, ekonomska stabilizacija). Po želji nudimo tudi inštrukcije zahtevnejše makroekonomije, kot je: Solow-Swan model, modeli endogene rasti, problemi fiskalne in monetarne politike, modeli sovplivanja monetarne in fiskalne politike, search and matching model, osnove RBC in novokeynesijanskih modelov, metode dinamične optimizacije v makroekonomiji, model prekrivajočih se generacij.

Inštrukcije makroekonomije predlagamo takrat, ko ste pred preizkusom znanja (kolokvijem, izpitom) na svoji fakulteti ali ko se srečujete z makroekonomskimi problemi pri pisanju svojih seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog. Za celovito obravnavo predmeta predlagamo pričetek inštrukcij vsaj dva do tri tedne pred izpitom.

Inštrukcije potekajo v seriji srečanj, ki praviloma trajajo po dve šolski uri. Inštruktor vam bo razložil snov, nakar boste skupaj z njim reševali naloge in primere izpitov. Zaželeno je, da na inštrukcije prinesete čim več relevantnega gradiva pri izpitu oz. seminarski/diplomski/magistrski nalogi, saj se predmeti po fakultetah precej razlikujejo med seboj, na tak način lahko delo poteka lažje in bolj učinkovito. Zaželeno je tudi, če prinesete na uro tudi kalkulator in zvezek.

Inštrukcije makroekonomije so pomembne, da na njih predelate snov, ki je morda na predavanjih niste razumeli ali ste jo iz kakršnih koli razlogov izpustili; da predelate in rešite naloge, ki vam morda povzročajo težave; da utrdite snov pred izpitom oz. kolokvijem; da rešite makroekonomske probleme, pri katerih se morda ustavlja delo na vaši zaključni nalogi.