Razlike med britansko in ameriško angleščino

Angleščina je materni jezik več kot 375 milijonom ljudi, med katerimi prednjačijo Združene države Amerike, kjer je angleščina materni jezik kar preko 226 milijonom ljudi.

Angleščino kot materni jezik uporabljajo tudi v Avstraliji, na Bahamih, v Kanadi, na Irskem, na Karibskih otokih, na Novi Zelandiji, kot drugi uradnji jezik pa jo uporabljajo med drugim tudi v Hong Kongu, v Indiji in Južni Afriki. Angleščina je tako postala jezik celega sveta in ta razlika se največkrat kaže pri izgovorjavi, slovnici in besedišču. Te razlike so največkrat vidne pri uprabi britanske in ameriške angleščine. Kar se tiče govora, so se razlike med ameriško in britansko angleščino pravzaprav pojavile po prihodu prvih naseljencev v Ameriko.

V slovenskih šolah je angleščina največkrat predavana s strani profesorjev kot mešanica med britansko in ameriško angleščino. Ravno zaradi tega dijakom razlika med izgovorjavo in uporabo besedišča velikorat povzroča težave, saj ne znajo pravilno razlikovati uporabe britanske in ameriška angleščine. Če tudi vam angleščina povzroča težave, vam svetujemo da si poiščete inštrukcije.

ameriška in britanska angleščina

Pojem britanska angleščina (BrE) se uporablja v Veliki Britaniji in vključuje vse njihove dialekte, ki se govorijo na celotnem območju. Pojem ameriška angleščina (AmE) pa se uporablja v Združenih državah Amerike in vključuje vse angleške dialekte, ki se govorijo na celotnem področju Združenih držav. Pisne oblike britanske in ameriške angleščine, kot jo največkrat najdemo v različnih časopisih in knjigah se ne razlikujejo prav veliko med seboj, saj se v večini primerov uporablja formalna oblika angleščine, t.i. standardizirana angleščina. Govorne oblike angleškega jezika pa se največkrat razlikujejo v dialektih. Tako lahko najdemo na območju Združenega kraljestva, ki obsega Anglijo, Severno Irsko, Škotsko in Wales, vrsto različnih dialektov. Vendarle pa je potrebno poudariti, da se pri poučevanju in izobraževanju uporablja t.i. standardizirana britanska izgovorjava, velikokrat omenjena kot »the Queen’s English«, »Oxford English« ali BBC English«. Regionalni dialekti ameriške angleščine pa se največkrat razlikujejo na osnovi imigrantskih skupin, oziroma po področju naseljevanja imigrantov. Tako naj bi bile na področju ZDA vsaj štiri skupine različnih ameriških dialektov.

Dejanske razlike med ameriško in britansko angleščino

1) Got – gotten (glagol get)

BrE He’s got much better at playing tennis.

AmE He’s gotten much better at playing tennis.

2) Do you – have you got

BrE and AmE Have you …. ? (meaning: “Do you own or possess, in general?”)

AmE only Do you have? (meaning: “Do you own or possess at this moment of time?”)

BrE only Do you have? (meaning: “Do you habitually have …. ?”)

BrE only Have you got? (meaning: “Do you habitually have at this moment of time?”)

3) Uporaba časa The Present Perfect

BrE I’ve lost my key.

AmE I’ve lost my key ali I lost my key.

BrE I’ve just had lunch.

I’ve already seen that film.

Have you finished your homework yet?

AmE I just had lunch. ali I’ve just had lunch.

I already saw saw that film. ali I’ve already seen that film.

Did you finishyour homework yet? Ali Have you finished your homework

4) različna uporaba predlogov (DIFFERENT FROM/THAN ….DIFFERENT FROM/TO):

BrE: American football is very different from/to soccer.

AmE: American football is very different from/than soccer.

5) Uporaba predlogov (datumi, dnevi v tednu itd…):

BrE: The new air service begins on January I.

AmE: The new air service begins January I.

BrE: I start my holiday on Friday.

AmE: I start my vacation Friday.

6) Razlike pri črkovanju:

American British American British American British

color colour analog analogue defense defence

favorite favourite catalog catalogue license licence

honor honour dialog dialogue

enrollment enrolment bank banque analyze analyse

fulfill fulfil check cheque criticize criticise

skillful skilful checker chequer memorize memorise

center centre encylopedia encylycopaedia

meter metre maneuver manoeuvre

theater theatre medieval mediaeval

aging ageing jewelry jewellery

argument arguement draft draught

judgment judgement pajamas pyjamas

plow plough

program programme

tire tyre

counseling counselling

equaling equalling

modeling modelling

quarreling quarrelling

signaling signalling

traveling travelling

7) Razlike pri besedišču:

En pomen besede – dve različni uporabi

AmE BrE pomen besede

maths math matematika

bank holiday legal holiday državni praznik

pissed off pissed jezen

25/02/03 02/25/03 25th February 2003

Ena beseda – dva različna pomena:

Beseda BrE pomen AmE pomen

football soccer gridiron

mean stingy aggressive

smart well dressed clever

Našteli smo torej le nekaj razlik med britansko in ameriško različico angleščine. V kolikor niste sigurni, kako pravilno napisati, izgovoriti ali uprabiti besedo besedo, je vam vedno na voljo slovar oz. vaš profesor angleškega jezika.

Inštrukcije angleščine najdete tu: https://najdiinstrukcije.si/anglescina/

Angleščina kot taka ni težak jezik, potrebno ga je negovati, kot vsak drug tuj jezik. Vedno imejte v mislih, da angleščina trenutno zaseda tretje mesto na lestvici najbolj množično govorjenih jezikov. Njen vpliv se je v zadnjem času tako razširil, da smo praktično vsak dan v stiku s tem jezikom, tudi v državah, kjer to ni matični jezik: preko pesmi v angleščini, ki se predvajajo po radiu, med gledanjem filmov, z rabo interneta ali branjem člankov.

Čeprav morda obstajajo določene razlike med britansko in ameriško angleščino, imata obe veliko podobnosti. Nenamerna uporaba enega namesto drugega ne bo samodejno povzročila napačne komunikacije. Američani in Britanci se lahko med seboj običajno sporazumevajo brez večjih težav, zato ne bodite prestrogi do sebe, če si ne morete zapomniti nians obeh jezikov.