1346858908387Finančna matematika je del poslovne matematike, ukvarja pa se predvsem z izračunavanjem obresti in sedanje vrednosti. Pri finančni matematiki obravnavamo navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, izračun anuitet ter izračunavanje sedanje in prihodnje vrednosti denarnih tokov. Pri tem analiziramo ali se nam splača izpeljati nek projekt ali ne, oziroma ali je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri tem predmetu je potrebno zelo dobro znanje matematike in poslovnih financ, zato pri inštrukcijah predvsem rešujemo naloge in stare izpite. Veliko časa posvetimo tudi razlagi teorije, saj je za uspešno reševanje nalog potrebno dobro razumevanje le-te. Za inštrukcije finančne matematike oziroma ponudbo le teh izpolnite kontaktni obrazec.