finančna matematika

Finančna matematika

Finančna matematika predstavlja temelj različnih ekonomskih odločitev. Gre za disciplino, ki združuje matematično znanje z znanjem financ, ekonomije in informatike ter se ukvarja z reševanjem zahtevnih matematičnih problemov. Finančna matematika se tako vsakodnevno uporablja v bančništvu, na borzah in v borznoposredniških hišah, pri upravljanju različnih skladov, v zavarovalništvu in na številnih drugih področjih – recimo v podjetništvu, saj predstavlja nujen del poslovanja vsakega podjetja.

Finančna matematika je nekaj, kar bi morala obvladati vsak

Čeprav različne srednje šole in fakultete poučujejo finančno matematiko in ima tako z njo stik veliko dijakov in študentov, pa je to pravzaprav znanje, ki bi ga moral obvladati vsak izmed nas – tudi tisti, ki ne bodo izbrali študija na tem področju oziroma se ne bodo pri delu ukvarjali z njim, saj bi nam takšno znanje v vsakdanjem življenju velikokrat prišlo prav. Navsezadnje je njeno poznavanje uporabno tudi za vsakega posameznika in za lažje in boljše upravljanje lastnih financ. Finančna matematika se namreč ukvarja s tem, kako najbolje upravljati premoženje oziroma kapital. Finančna matematika tako lahko koristi vsakomur, saj posameznika nauči:

 • kako bolje ravnati z denarjem in kako sprejemati različne odločitve, ki se tičejo financ,
 • kako lažje privarčevati denar in znati bolje upravljati z njim,
 • kam se splača vlagati denar in kako ga plemenititi,
 • kdaj se splača vzeti kredit in pod kakšnimi pogoji,
 • znanja, ki je potrebno za vlaganje na borzi, v sklade ali druge finančne produkte,
 • različnih drugih uporabnih znanj ter analitičnega razmišljanja.

Finančna matematika na ekonomskih srednjih šolah in gimnazijah

V ekonomskih srednjih šolah in ekonomskih gimnazijah predstavlja finančna matematika enega od predmetov, ki dijakom povzroča največ težav. Zahteva namreč ne le dobro poznavanje matematike in matematičnih pojmov, temveč tudi sposobnost abstrakcije problemov in njihovega analiziranja. Teoretično znanje je torej treba znati uporabiti na praktičnih primerih, pri čemer se zahtevnost takšnih primerov razlikuje glede na vrsto in zahtevnost programa, ki ga izbere dijak. Vsekakor pa morajo dijaki pri tem predmetu obvladati:

 • osnovne pojme, kot so kapital, glavnica, vloga, obrestna mera itd.,
 • navadno obrestni račun in obrestno obrestni račun,
 • verjetnostni račun,
 • izračun anuitete,
 • matrike, determinante in različne sisteme enačb,
 • linearno programiranje in reševanje optimizacijskih problemov.

finančna matematika inštrukcije

Študij finančne matematike

Finančna matematika predstavlja pomembno področje, ki se ukvarja z upravljanjem denarja oziroma kapitala. Zaradi tega je študij finančne matematike zelo perspektiven in študentom omogoča dobre zaposlitvene možnosti v bančnem, zavarovalniškem in finančnem sektorju, saj so strokovnjaki, ki obvladajo to področje, zelo iskani. Finančna matematika se lahko študira samostojno na Fakulteti za matematiko in fiziko, hkrati pa je tudi eden od predmetov, ki ga morajo obvladati vsi študenti ekonomije in drugih podobnih študijev s tega področja.

Inštrukcije finančne matematike

Finančna matematika predstavlja enega najtežjih predmetov na ekonomskih srednjih šolah in gimnazijah, njeno obvladovanje pa ne povzroča problemov le dijakom in gimnazijcem, temveč tudi številnim študentom. Inštrukcije finančne matematike so tako namenjene vsem dijakom in študentom, ki potrebujejo pomoč pri njenem razumevanju in praktični uporabi.

Kako potekajo inštrukcije?

Dijaki in študentje se za inštrukcije odločajo iz različnih razlogov. Nekaterih težave povzroča le določen del snovi, nekaterim manjka poznavanje osnov matematike oziroma so te nekoliko pozabili, zato je treba znanje spet osvežiti, spet drugi pa inštruktorja potrebujejo za to, da se z njegovo pomočjo bolj disciplinirano lotijo učenja, saj je preverjanje znanja ali izpit tik pred vrati.

Inštrukcije finančne matematike so tako prilagojene temu, kaj točno je tisto, kar dijaku ali študentu povzroča težave, na kakšen program je vpisan in kakšno znanje mora še usvojiti, da bo predmet ali program zaključil z želeno oceno. Zato inštrukcije lahko potekajo na različne načine – v skupini treh učencev, v paru ali individualno, na voljo pa so različni inštruktorji, ki obvladajo tako teoretično kot praktično znanje in ga znajo uspešno prenesti na dijake in študente ter jim pomagajo pri tem, da jim finančna matematika ne bo več povzročala nobenih problemov. Tako bodo lahko pri njej dosegali boljše ocene ter lažje opravljali preverjanja znanja in izpite, predvsem pa bolje razumeli samo snov in to, kako jo uporabljati v praksi oziroma na konkretnih primerih.

Ali lahko inštrukcije potekajo tudi online?

Inštrukcije lahko potekajo na način, ki najbolj ustreza dijaku ali študentu. Tako lahko potekajo v živo ali online oziroma na daljavo, saj so inštruktorji opremljeni z vsemi potrebnimi sodobnimi orodji, ki se uporabljajo v ta namen – računalnikom, kamero, mikrofonom in elektronsko tablo. Tako lahko tudi online inštrukcije finančne matematike izvedejo enako kakovostno, kot če bi bila inštruktor in dijak oziroma študent prisotna v istem prostoru, saj komunikacija med njima poteka popolnoma enako kot v živo.

Koliko stanejo inštrukcije?

Cena inštrukcij je odvisna od tega, za kakšen tip inštrukcij gre. Inštrukcije finančne matematike za srednje šole in gimnazije so tako nekoliko cenejše od tistih, ki so namenjene študentom, saj se na fakultetah zahteva precej višji nivo znanja oziroma je snov veliko bolj zahtevna. Če želite prihraniti, se splača poiskati še kakšnega sošolca, ki bi prav tako potreboval inštrukcije pri istem predmetu, saj so inštrukcije, ki potekajo v dvojicah ali trojicah cenejše od tistih, ki potekajo individualno. Ravno tako pa lahko nekaj privarčujete tako, da več ur inštrukcij plačate vnaprej oziroma v paketu.

Koliko ur inštrukcij je potrebnih za dobro znanje finančne matematike?

Finančna matematika velja za zahtevno disciplino. Učenje finančne matematike tako ni mačji kašelj in marsikomu se pri tem nekoliko zatakne. V takšnih primerih se je najbolje takoj odločiti za inštruktorja, saj bo sčasoma finančna matematika v šoli ali na fakulteti postajala le še bolj kompleksna in snovi brez dobrega razumevanja osnov ne bo več mogoče slediti. Takrat bo potrebnih veliko več ur inštrukcij, da dijak ali študent usvoji zahtevano raven znanja, zato se je zanje najbolje odločiti čim prej. Koliko ur bodo potekale inštrukcije, je odvisno od številnih dejavnikov, kot so na primer:

 • s kakšnim namenom se je nekdo odločil za inštrukcije in od tega, kakšni so njegovi cilji,
 • kakšno je obstoječe znanje matematike,
 • kako dobro nekdo pozna osnove pojme finančne matematike,
 • koliko truda je nekdo pripravljen vložiti v učenje,
 • ali dijak oziroma študent doma redno dela vaje, ki mu jih pripravi inštruktor,
 • kakšno raven znanja je treba usvojiti,
 • kakšno oceno si učenec ali študent želi doseči pri preverjanju znanja