italian-languageInštrukcije italijanščine so pomembne predvsem zato, ker se učenci z italijanskim jezikom v večini primerov srečajo prvič in glede na to, da se učitelj pri pouku ne more posvetiti vsakemu učencu posebej, so inštrukcije namenjene tako učencem z niskimi ocenami, kot tistim, ki želijo svoje znanje utrditi ter tako pri pouku dosegati najvišje ocene. Prav zaradi tega se je za inštrukcije italijanščine smotrno odločiti na začetku šolskega leta, še pred prvim preverjanjem znanja in nato snov utrjevati ter nadgrajevati čez celo leto. Težko se je namreč naučiti snov celega leta na koncu, ko je lahko že prepozno.

Pred prvimi inštrukcijami svetujemo učencem, naj s seboj prinesejo zvezek, knjigo in delovni zvezek, da inštruktor natanko ve, katere snovi so učenci predelali v šoli ter kakšen povdarek so dali na določeno snov.

Prizadevamo si, da je razlaga učne snovi, predvsem slovničnih pravil čim bolj kratka, enostavna in zanimiva. Če je potrebno, pravila ponovno napišemo in s tem omogočimo učencu boljše razumevanje. Povdarek dajemo na reševanje čim več vaj tako iz knjige, delovnega zvezka, ostalih učbenikov (Espresso, Progetto italiano, Linea diretta), v kolikor pa je potrebno, pa vaje pripravimo tudi sami. S tem omogočimo učencu, da je sam sposoben reševati različne tipe nalog. Ob koncu inštrukcij učenec dobi še vaje za domov, da do naslednjih inštrukcij ne pozabi predelane snovi.

Poudarek dajemo tudi na govorjenje oz. konverzacijo in s tem bogatimo učenčevo besedišče. Prizadevamo si, da učenec utrjuje tudi svoje bralne in pisne sposobnosti.

Inštrukcije nudimo učencem osnovnih, srednih šol, gimnazij, višjih šol in univerz, pa tudi tistim, ki se za inštrukcije odločijo zaradi osebnih razlogov. Pripravljamo jih za teste, popravne izpite, maturo, izpite, govorne nastope, predstavitve seminarskih nalog in jim nudimo pomoč pri reševanju domačih nalog.

Učenec se lahko odloči za skupinske ali individualne inštrukcije. S tem si prizadevamo ustreči njegom željam in potrebam.

Oglejte si še druge jezike:

5/5 - (12 glasov)