italijanščina

Italijanščina je eden od tujih jezikov, ki se je razvil iz latinščine in ki ga govori kar okrog 62 milijonov ljudi. Največ govorcev tega jezika živi v nam bližnji Italiji, veliko pa tudi drugod po svetu. Italijansko na primer govorijo v Vatikanu, San Marinu in delu Švice, medtem ko v Istri na Slovenskem in Hrvaškem živi italijanska manjšina, zato na tem delu tudi italijanščina velja za enega od uradnih jezikov. Tako se italijanščine na tem področju učijo tudi slovenski učenci, drugod po Sloveniji pa se v šoli italijanščina poučuje kot tuji jezik, prav tako pa se veliko otrok, mladostnikov in odraslih italijanščine uči tudi na različnih tečajih. Italijanščina je namreč poleg angleščine, francoščine, nemščine in španščine eden od petih tujih jezikov, ki se ga ljudje najpogosteje učijo na tečajih.

Benetke Italija

Zgodovina italijanščine

Italijanščina je indoevropski jezik, ki spada med romanske jezike. Razvila se je iz latinščine, ki so jo govorili že stari Rimljani, ter nato preko firenškega knjižnega jezika, ki so ga v 14. stoletju uporabljali Dante v Božanski komediji, Petrarka v svojih pesnitvah in Boccaccio v svojem Dekameronu, počasi razvila v današnjo obliko. Enoten knjižni jezik se je do konca razvil šele v 19. stoletju, poleg knjižne italijanščine pa še danes obstaja tudi veliko narečij, ki se med seboj lahko precej razlikujejo.

Učenje italijanščine

Učenje italijanščine je precej priljubljeno. Za razliko od drugih tujih jezikov se učenja italijanščine veliko ljudi loti iz lastnega veselja in ne zaradi tega, ker bi jim znanje jezika pomagalo na poslovnem področju ali pri iskanju zaposlitve. Italijanščina namreč velja za lep, melodičen in enostaven jezik, zato tudi njeno učenje ni težko.

Italijansko besedišče

Besedišče italijanskega jezika je večini ljudi dokaj hitro razumljivo. Italijanščina se je namreč razvila iz latinščine, iz latinščine pa izvirajo tudi številne besede v drugih jezikih. To velja tako za slovenščino kot različne druge jezike – tako naj bi bilo latinskega izvora celo kar 60 % vseh angleških besed, kar zagotovo olajša tudi učenje italijanščine. Zaradi tega lahko verjetno brez težav lahko razumete besede, kot so:

 • caffe (kava),
 • momento (trenutek),
 • turista (turist),
 • vino (vino),
 • natura (narava),
 • persona (človek),
 • famiglia (družina),
 • aeroporto (letališče),
 • museo (muzej).

Poleg tega pa so nekatere italijanske besede splošno znane, pa naj si bo to pizza, ki je zaslovela po vsem svetu, ali kakšna druga poimenovanja za hrano: npr. spaghetti, cappuccino, polenta ali tiramisu.

Iz italijanščine izvirata na primer tudi beseda moda ali opera, ki ju vsi dobro razumemo, prav tako pa nam je vsem znan italijanski pozdrav ciao, pa tudi izraz mamma mia. Slovenci pa nekatere italijanske besede poznamo tudi iz narečij, še posebej pa so domače tistim, ki živijo na Primorskem in govorijo primorsko narečje. Tako babici rečejo nona (ita. nonna), testeninam pašta (ita. pasta), zelenjavni juhi mineštra (ita. minestrone), železniški postaji pa štacjon (ita. stazione).

učenje italijanščine

Italijanska abeceda

Italijanščina pozna 21 črk, za katere je značilno:

 • italijanščina ne pozna slovenskih črk Č, J, K, Š in Ž, zato pa za razliko od slovenske abecede pozna še črko Q,
 • črka C se prebere kot K, razen v primeru, ko stoji pred i ali e – takrat se bere kot Č (ciao),
 • črka S se prebere kot S, razen v primeru, ko stoji pred zvenečim soglasnikom ali med dvema samoglasnikoma (beseda rosa se tako prebere kot roza),
 • črka Z se bere kot C ali DZ, odvisno od položaja v besedi.

Naglas ali accento

Če se beseda v italijanščini naglašuje na zadnjem zlogu, je treba naglas zapisati z naglasnim znamenjem (krativcem ali redkeje ostrivcem). Takšne besede, ki jih je treba zapisovati z naglasnim znamenjem na zadnjem zlogu, so na primer:

 • (da),
 • città (mesto),
 • felicità (sreča),
 • caffè (kava)
 • (čaj),
 • perché (zakaj),

Opuščaj ali apostrofo

V nekaterih italijanskih besedah ali besednih zvezah se uporablja tudi opuščaj ali apostrofo. Z njim se označi okrajšane dele besed. Tako se pri rabi italijanskega jezika pogosto uporabljajo naslednje okrajšave, ki jih zapišem z opuščajem:

 • un po’ za un poco (malo),
 • va’ via za vai via (pojdi stran),
 • fa’ cosi za fai cosi (naredi tako),
 • quell’ amica za quella amica (tista prijateljica).

Določni in nedoločni člen

Italijanščina je jezik, v katerem se uporabljata tudi določni in nedoločni člen (articolo):

 • v moškem spolu ednine se tako lahko uporablja določna člena il in lo ter nedoločna člena uno in un, v moškem spolu množine pa določna člena i in gli ter nedoločna člena dei in degli,
 • v ženskem spolu ednine se lahko uporablja določni člen la (la donna) ali nedoločni člen una (lahko tudi un’; una donna), v ženskem spolu množine pa določni člen le ali nedoločni člen delle.

Italijanska slovnica

Tiste, ki jih zanima učenje italijanščine, bo razveselila novica, da italijanščina pozna:

 • zgolj dva spola, moškega in ženskega,
 • zgolj štiri sklone,
 • zgolj dve števili, ednino in množino.

Zaradi tega tudi italijanska slovnica ni tako zelo težka oziroma jo je možno hitro usvojiti, tistim, ki se želijo tega jezika dobro naučiti, pa največ preglavic povzroča predvsem uporaba členov ter množica časov. Osnove jezika se tako lahko naučite tudi sami doma, saj lahko na internetu ali v knjižnici najdete veliko uporabnega gradiva, pri utrjevanju in nadgradnji znanja pa vam lahko pomaga tečaj italijanščine. Ta gotovo predstavlja najhitrejšo pot do znanja italijanščine, zato se ga gotovo splača udeležiti, če vam je italijanščina všeč ali bi se je želeli naučiti.

dolomiti

Tečaj italijanščine

Kakšno znanje boste dobili na tečaju italijanščine? Na tečaju se boste najprej naučili osnov italijanskega jezika, na primer tega, kako se pravilno izgovarja italijanske glasove, prav tako pa boste spoznali tudi slovnico in besedišče. Postopoma se boste naučili nekaterih osnovnih fraz in tvorjenja preprostih povedi. Tečaj italijanščine vam bo pomagal izboljšati tako bralno in slušno razumevanje jezika, kot tudi govorno ter pisno sporazumevanje v njem. Tečaj italijanščine lahko poteka v skupini ali individualno, odvisno od tega, kaj vam ustreza. Če se težko udeležite tečaja v živo, pa tega lahko obiskujete tudi online in tako poskrbite za to, da bo učenje italijanščine potekalo kar od doma.

Poleg splošnega tečaja pa so vam na voljo tudi druge vrste tečajev, kot so:

 • tečaj konverzacije, na katerem je poudarek na uporabi italijanščine v govornem sporazumevanju,
 • poslovna italijanščina, ki vam omogoča, da se naučite poslovne komunikacije v italijanskem jeziku,
 • tečaj strokovnega jezika za določeno področje (zdravstvo, prodaja, ekonomija itd.), na katerem se naučite strokovne italijanščine oziroma določenih strokovnih izrazov.

Inštrukcije italijanščine

Za tiste, ki se italijanščine učijo v šoli, a imajo pomanjkljivo znanje, jim niso jasna nekatera slovnična pravila ali pa bi želeli svoje znanje tega jezika še dodatno izboljšati, pa so na voljo tudi inštrukcije italijanščine. Učencem lahko pomagajo tako v primeru učnih težav kot v primeru, da bi želeli izboljšati svoje ocene oziroma jezik še bolje obvladati. Inštrukcije italijanščine lahko po želji potekajo tudi na daljavo oziroma online, saj marsikomu to veliko bolj ustreza.