Kaj je statistika in zakaj na inštrukcije

Kaj je statistika? Lahko rečem, da zagotovo ni moj priljubljen predmet. Pravzaprav sem vesela, da je opravljena in da se mi je verjetno nikoli več v življenju ne bo potrebno učiti. Je predmet, za katerega so inštrukcije statistike zagotovo ena boljših pogruntavščin.

Strokovna razlaga pojma statistika pa je: Statistika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov. Njena osnova je matematična statistika, ki je veja uporabne matematike. V statistični teoriji naključnost in negotovost opišemo v okviru teorije verjetnosti. Ker je naloga statistike izluščiti »najboljšo« informacijo iz razpoložljivih podatkov, jo nekateri uvrščajo v teorijo odločanja. Statistične metode temeljijo na teoriji verjetnosti. Osnovni koncepti so populacija, vzorci ter vzorčenje te in verjetnost domnev. Izhodišče za statistično delo je zbiranje podatkov, bodisi s pomočjo anketiranja bodisi s pomočjo sistematskega opazovanja, temu pa sledi povzemanje s pomočjo opisne statistike. Statistika se ukvarja z obdelavo, analizo, predstavitvijo množičnih pojavov v znanosti, gospodarstvu, industriji, kmetijstvu, zdravstvu, socialnem življenju, šolstvu, biologiji, prometu, trgovini, varstvu okolja in vseh geografskih vedah.

Statistična obdelava podatkov oblikuje podatke na način, po katerem je mogoče priti do predstave o večji populaciji, ki jo predstavlja vzorec. Taka obdelava vključuje preizkuse domnev (npr. anketna vprašanja z dvema možnima odgovoroma), določanje lastnosti zbranih kvantitativnih podatkov, časovne vrste (npr. napovedovanje prihodnjih trendov), opisovanje povezanosti (korelacija), oblikovanje odnosov med spremenljivkami (regresija) in drugo.

Inštrukcije statistike so dobrodošel »pripomoček« pri razumevanju statistike. Je precej obsežna in pravzaprav tudi zelo priročna znanost v vsakdanjem življenju saj z njeno pomočjo lahko obdelujemo različne vrste podatkov, ter iz analiz pridobivamo rezultate, ki nam koristijo v podjetjih, šolanju, trgovini, šolstvu…

Za znanje statistike pa seveda potrebujete tudi vsaj osnovno znanje matematike, ki ga lahko pridobite s pomočjo inštrukcij matematike.