Flag of France Francoščina je eden izmed najpomembnejših romanskih jezikov in jo govori več kot 300 milijonov ljudi po celem svetu. Je jezik diplomatov, izobražencev, gurmanov, umetnikov. Francoščina je tudi uradni jezik Evropske Unije ter ostalih organizacij kot je Mednarodni olimpijski komite, Mednarodne gimnastične organizacije, itd. V današnjem času je francoščina prisotna med otroci, osnovnošolci, srednješolci in med odraslimi.
Zanimanje za francoščino je vsako leto večje,  saj odpira vrata v svet tako mladim kot starejšim iskalcem zaposlitve v državah EU.

Kdaj so potrebne inštrukcije?

Francoščina je jezik, ki je strukturiran izjemno natančo. Strokovnjaki jo primerjajo s kockami, saj se jo je potrebno učiti konstantno, natančno in v logičnem vrstnem redu. Če pozabimo, kako se tvori sedanjik, ne moremo sestaviti preteklega časa. Zato so inštrukcije pri francoščini izjemno pomembne, potrebno se jih je poslužiti takoj, ko nam osnove niso jasne, saj se francoska slovnica gradi prav iz osnov samih. Francoščina je v srednji šoli in gimnaziji strukturirana precej kompleksno in zajema veliko slovnice in ostalega besedišča, zato so inštukcije zelo dobrodošle že od samega začetka.

paris_pic

Kako potekajo inštrukcije in na kaj je potrebno paziti?

Inštrukcije francoščine potekajo individualno, v paru ali v skupini. Srednje šole in gimnazije uporabljajo različne učbenike, saj nimajo predpisanega le enega učbenika. Zato je potrebno, da učenec prinese zapiske ali zvezek, saj učitelj francoščine nima na voljo vseh učbenikov. Učitelj se ravna po francoski slovnici Grammaire Progressive du français, iz katere tudi fotokopira in daje vaje učencem. Pri inštrukcijah francoščine mora biti učenec pozoren, da pravočasno reagira, ko mu določena snov ni jasna in se hitro spopade s problemom.
Če se inštrukcije izvajajo za nivo univerze, je potrebno, da študent opozori, kakšen tip inštrukcij potrebuje (poslovna francoščina, pravna francoščina, itd), saj se mora učitelj pozanimati o literaturi.

Zakaj so inštrukcije francoščine potrebne?

Inštrukcije francoščine so zelo pomembne za kompleksno znanje samega jezika in za sporazumevanje. Pri francoščini je velik problem samo pisanje besed, saj je izgovor besed popolnoma drugačen kot pisava. Pri francoščini je izjemnega pomena tudi govorna plat jezika in izgovor glasov, ki morajo biti natančni in pravilni. Ko učenec združi vse tri plati, torej pisanje, govorjenje in razumevanje francoščine, bo njegovo znanje obrodilo sadove. Za doseganje prav tega pa mu največ lahko pripomorejo kakovostne inštrukcije in hitro ukrepanje.

Oglejte si še druge jezike:

5/5 - (7 glasov)