DNA strand with codeBiologija je naravoslovna veda o življenju, delovanju živih bitij in okolju. Pri biologiji najprej spoznavamo delovanje najmanjše enote organizma, celice in njene sestavne dele. Več celic skupaj tvori tkiva, tkiva  tvorijo organe in organi organske sistemi. Organski sistemi tvorijo organizem. Organizmi pa ne morejo pravilno delovati, če okolje za njih ni ustrezno, zato se pri biologiji srečujemo tudi z delovanjem okolja in vplivi na okolje.

Marsikdo pravi, da se biologijo samo naučiš in znaš, pa vendar dandanes temu ni tako. Vsak dan znanstveniki odkrijejo nekaj novega, odkrivajo nove povezave med posameznimi deli telesa in njegovimi funkcijami, odkrivajo vedno novejša zdravila, nove viruse in bakterije, ki so lahko koristni ali patogeni. Učbeniki sproti ne morejo zapisati vseh najnovejših spoznanj, ki ji učitelji v svoji razlagi pogosto omenjajo. Kot primer naj navedem, da v medijih lahko slišite reklamo, da vam sestavijo dieto in predpišejo hrano, ki jo vaš organizem lažje prebavlja, ugotavljajo vzroke alergij in še marsikaj, glede na vaš DNA zapis. Učne snovi pri biologiji je iz dneva v dan več, tako kot novih odkritij.

Inštrukcije pri biologiji so največkrat potrebne pri razumevanju delovanja celice in njene kemijske sestave ali v pri delovanju človeškega organizma, saj so mnogi pojmi abstraktni in težko predstavljivi. Če nečesa ne razumete in vam tega ne znajo na razumljiv način pojasniti niti vaši sošolci, se obrnite na izkušene inštruktorje, ki vam bodo znali zadevo približati do te mere, da boste snov, ki se jo morate naučiti, tudi razumeli. Nikar ne čakajte na zadnji trenutek pred koncem ocenjevalnega obdobja, saj mora biti snov ne samo naučena ampak tudi utrjena. Šele z utrjenim znanjem, boste lahko dobili tudi višje ocene.

Pri inštrukcijah biologije so ure inštrukcij individualne, lahko so tudi skupinske, vendar le v primeru, da imata učenca snov iz enakega tematskega sklopa. Na inštrukcije biologije učenec s seboj prinese svoje zapiske ali seznam tem, ki se jih mora naučiti. Koristno je s seboj prinesti tudi učbenik in zvezek, kamor si učenec zapisuje pomembna nova spoznanja ali pojme na katere mora posebej paziti. Vaje za dodatno utrjevanje znanja učenec dobi na inštrukcijah. Učenec lahko skupaj z inštruktorjem izdela tudi svoj individualni načrt dela in učenja, da bi lahko dosegel najboljše rezultate.

Inštrukcije biologije so pomembne, saj lahko pri posameznikih pomagajo odpraviti strah pred ustnim spraševanjem znanja in blokade, ki jih imajo nekateri učenci pri pisnih preverjanjih znanja. Inštrukcije niso namenjene samo učence, ki do sedaj niso uspešno rešili testa ali dobili pozitivne ocene pri ustnem spraševanju ampak tudi vsem tistim, ki si želite izboljšati učni uspeh pri posameznem predmetu.

OGLEJTE SI ŠE OSTALE PREDMETE:

4.9/5 - (13 glasov)