British FlagAngleščina je svetovni jezik in ga uvrščamo med najbolj razširjene na svetu, saj ga govori več kot 1.4 milijarde ljudi.

V slovenskih šolah je prav zato angleščina, kot predmet, dobila tako velik pomen in se na urniku osnovnih ter srednjih šol znajde kar štirikrat na teden in jo lahko postavimo ob bok slovenščini in matematiki. Pri pouku se v obdobju 10ih let učimo glagolske čase, glagolske zveze, besedotvorje, pisanje angleških sestavkov, branje angleške literature ter bogatimo besedišče z raznovrstnimi besedili. Učenje in razumevanje le-tega pa je zelo pomembno, saj nas na koncu osnovne šole, gimnazije in srednje šole in čaka preverjanje znanja iz angleščine, ki vpliva na naše nadaljne šolanje.
Pomembno pa je tudi to, da nam danes angleščina, tudi po končanem šolanju, pride prav vsak dan. Zato je več kot desetletno učenje angleščine v osnovni in srednji šoli ena izmed najboljših naložb v samega sebe.

Ker na jezik lahko gledamo kot na sistem, ki se nadgrajuje, so inštrukcije potrebne takoj, ko se pokažejo prvi znaki nerazumevanja, saj lahko nepoznavanje osnov privede do velikih težav pri razumevanju kompleksnejših struktur. Poznavanje in raba jezika v slovenskih šolah je kot veriga – močna je samo toliko, kot je njen najšibkejši člen.

Inštrukcije angleščine so velika prednost, saj se omejijo na sam problem in na izvor nerazumevanja posameznika. Ker večinoma potekajo v manjših skupinah ali individualno, lahko inštruktor hitro ugotovi, kaj učencu dela največji problem in kako to popraviti. Prav tako lahko hitro ugotovi kakšen način razlage posamezniku najbolj odgovarja, zato lahko priredi vaje in razlago na optimalno razumevanje posameznika. Inštruktor mora dobro paziti, da učenci razumejo snov in šele takrat nadaljuje naprej, saj je to ključnega pomena pri učenju sistema kot je jezik. Poleg razlage je ključnega pomena tudi vaja. Inštrukcije angleščine so lahko uspešne, če se začnejo s prilagojeno razlago in razumevanjem, zaključijo pa se s primernimi vajami in utrjevanjem snovi. Zato inštruktor vedno poskrbi, da se razložena snov utrjuje tudi po inštrukcijah v obliki domačih nalog.

Kratek opis predmeta

shutterstock_112730227Angleški jezik je sistem, ki deluje po principih nadgrajevanja. Potrebno je poznati najbolj osnovne strukture in pravila, da uspešno gradimo naprej. Pristop jeziku mora zajemati slovnične, didaktične in pragmatične poglede.
“Woman, without her man, is nothing.” ali “Woman without her man is nothing.”
To je samo ena izmed mnogih besednih iger s katerimi se angleščina poigrava in je zaradi tega tako zelo privlačna. Slovnična analiza stavka je stvar dobrega inštruktorja, pomen pa… no, v tem primeru pa je lahko stvar lastne interpretacije.