Business-FinanceFinance opredelimo kot vedo o upravljanju z denarjem. Področje financ delimo na osebne finance, javne finance in poslovne finance. Poslovne finance predstavljajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih finančnih sredstev in aktivnosti, povezane z upravljanjem finančnih sredstev. Poleg teoretičnega znanja je pri predmetu Poslovne finance izjemno pomembno tudi reševanje nalog. Obisk inštrukcij poslovnih financ priporočamo kadar študenti ne znajo nastavit matematičnega problema oziroma pravilno rešiti naloge.

Snov pri poslovnih financah obsega: vrednost denarja v času, vrednotenje vrednostnih papirjev, tveganje in donosnost, stroški kapitala, osnove investicijskih odločitev, ocene denarnega toka, analiza tveganja projekta, financiranje podjetja z navadnim lastniškim kapitalom, financiranje z dolgoročnimi dolgovi, financiranje kratkoročnih naložb ter upravljanje z denarjem in terjatvami.

Za obvladanje snovi je potrebno dobro znanje finančne matematike in statistike. Pri inštrukcijah poslovnih financ se posvečamo predvsem reševanju nalog ter reševanju starih izpitov. Nekaj časa pa posvetimo tudi razlagi teorije, ki jo je potrebno zelo dobro obvladati za uspešno opravljen izpit.