Iščete inštrukcije matematike? Tu lahko najdete več informacij o samem predmetu in inštrukcijah, ter si ogledate video primere in se seznanite s tem kako potekajo inštrukcije matematike. Oglejte si ponudbo inštrukcij za predmet matematika.

Matematika v osnovni šoli

Schoolboy Struggling with Math ProblemsSkupaj z vašimi najmlajšimi naredimo prve korake v svet števil, ulomkov in geometrije. Odkrivamo čudni svet seštevanja, odštevanja, množenja ter deljenja.

Ker so temelji najpomembnejši, priporočamo inštrukcije najmlajšim ob prvem problemu ali večji luknji v znanju. Saj, če le te spregledamo na začetku, ko so male, se le te pojavijo veliko večje v naslednjih letih šolanja.

Osnovnošolcem zadnje triade ponujamo tudi dodatno pomoč pri pripravah na nacionalna preverjanja znanja, ali pa jim le okrepimo samozavest pred vstopom v srednjo šolo.

Priporočamo, da vaši najmlajši pridejo na naše skupinske ure, morda povabijo s seboj tudi kakega sošolca z istimi problemi, ker tako lažje prebrodijo začetno tremo.

Matematika v srednji šoli

Ko otroci zapustijo osnovno šolo in se podajo v novo okolje srednje šole, se srečajo z marsičem novim. Novi učitelji in nov način dela presenetijo marsikoga, zato smo vam tudi tu v pomoč, da vašega otroka pospremimo na poti drugačnega razmišljanja.

Skupaj se podamo v svet korenov, imaginarnih števil, polinomov, odvodov, integralov ter še marsičesa. Predvsem pa jim predstavimo nov oziroma drugačen pogled na matematične probleme in jim tako olajšamo razumevanje snovi v šoli.

Za inštrukcije matematike priporočamo skupinske ure, kjer najprej skupaj pregledamo teorijo potem pa začnemo z reševanjem nalog in kaj kmalu pridemo do tega, da so naši učenci pripravljeni na samostojno reševanje problemov.

Učencem zadnjih letnikov nudimo tudi intenzivne priprave na maturo, tako  splošno kot poklicno. Z našo pomočjo v dokaj kratkem času predelajo vso snov in se polni samozavesti ter predvsem znanja podajo maturi naproti.

Matematika na univerzi

Čeprav se vsak  študent odloči, da bo študiral nekaj kar ga zanima, se vseeno lahko v njegov predmetnik prikradejo matematični predmeti, kjer morda potrebujejo nekaj pomoči. Z našo dodatno pomočjo lahko prihranijo marsikatero uro spanja, ko se skupaj prerivamo med matrikami, višjimi odvodi, verjetnostnimi problemi in višjo matematiko.

Študentom priporočamo da pridejo sami na individualne ure ter se tako v dvoje prerekajo s problemi in jih uspešno rešujejo.

O matematiki in inštrukcijah

shutterstock_80743882Matematika je stara naravoslovna veda, katere znanje je osnova vsem ostalim naravoslovnim vedam.

Brez znanja matematike, ne bi bilo razvoja na področju fizike, računalništva, kemije, astronomije, statistike, logike in še mnogih drugih ved.

Matematika se deli na znanost o številih oziroma aritmetika, znanost o enačbah ozirima analiza  ter znanost o prostorih oziroma geometrija.

Matematika je zgrajena iz aksiomov, to so trditve, ki jih ni mogoče izpeljati. Iz tega so izpeljani izreki. To pa so trditve, ki jih je mogoče in potrebno  dokazati.

V šolah se matematika začne z osnovnimi številskimi množicami in računskimi operacijami med njimi. Vsako leto se snov nadgrajuje in širi.

V višjih razredih se ukvarjamo tudi z enačbami in geometrijo.  Snov se povezuje, zato je pomembno, da razumemo predhodna poglavja.

Da bi bilo učenčevo oziroma dijakovo znanje ustrezno, je potrebno dobro razumevanje  snovi in nato še utrjevanje snovi s pomočjo reševanja nalog.

math1Veliko učencev in dijakov v šoli ne razume snovi in imajo zato težave pri reševanju nalog.  Predmet se jim zdi težek in dobijo odpor do njega.

Tukaj jim lahko priskočimo na pomoč inštruktorji, ki jim snov ponovno razložimo na enostaven in razumljiv način.

Vsakemu učencu ali dijaku se individualno posvetimo in s pomočjo ustreznih nalog preverjamo razumevanje snovi.

Pomembno je, da je vsaka snov dobro utrjena, saj le tako lahko gradimo znanje naprej.

Ob vsakem obisku učenca, dijaka ali študenta inštruktorji najprej preverimo že osvojeno znanje. Ko ugotovimo pomankljivosti ali nerazumevanje, ga razložimo na čimbolj razumljiv način. Nato skupaj naredimo nekaj nalog, kjer se vidi uporaba osvojenega znanja.

Nato učenci in dijaki naloge rešujejo samostojno ter tako krepijo znanje, natančnost, samostojnost, hkrati  pa tudi samozavest in zaupanje vase.

S takim načinom dela večina ugotovi, da matematika ni nič težja od ostalih predmetov, seveda pa je za dober rezultat potrebno vložiti nekaj dela.

Inštrukcije so intenzivna oblika dela, kjer morajo biti učenci in dijaki skoncentrirani in natančni, zato se običajno odločajo za dve šolski uri inštrukcij.

Pri daljšem učenju padeta koncentracija in sposobnost za natančno delo.

Za inštrukcije se odločajo tisti, ki v šoli snovi niso razumeli, pa tudi tisti, ki so bili pri pouku odsotni in so zamudili razlago.

Mnogi se za inštrukcije odločijo pred testi in izpiti, da dobijo potrditev o svojem znanju od strokovne osebe ali pa so pri določenih nalogah naleteli na težave in potrebujejo pomoč, da bi jih uspešno rešili.