Poslovna matematika je pomembna disciplina, ki se uporablja v ekonomiji in poslovnih vedah. Omogoča lažje sprejemanje finančnih in investicijskih odločitev, njeno poznavanje pa pomaga pri boljšem poslovanju podjetij in boljšem upravljanju kapitala. Z njeno pomočjo je mogoče lažje razumeti obrestovanje, denarne tokove, kredite in amortizacijo, pa tudi inflacijo, vrednotenje investicij, stopnjo donosa in druge pojme, ki jih mora nujno odlično poznati vsak, ki se ukvarja s poslovanjem ali financami.

Kje vse se uporablja poslovna matematika?

Poslovna matematika se uporablja na različnih področjih, kot so na primer:

 • poslovanje podjetij,
 • sprejemanje finančnih odločitev pri poslovanju,
 • upravljanje kapitala,
 • analiza družbenoekonomskih pojavov,
 • izdelava kalkulacij,
 • spremljanje trga in konkurence,
 • tržne raziskave,
 • poslovne in osebne finance.

Kje se poučuje poslovna matematika?

Poslovna matematika se poučuje predvsem na ekonomskih srednjih šolah in ekonomskih gimnazijah ter na poslovnih fakultetah. Na nekaterih šolah se predmet imenuje poslovna matematika, druge srednje šole pa za njegovo poimenovanje uporabljajo druga imena – na primer trgovinsko računstvo – ali pa poslovna matematika predstavlja samo del posameznega predmeta v programu srednje šole ali fakultete. Srednješolska snov je precej podobna snovi, ki se poučuje na fakultetah, le da se tam ta poučuje na bolj zahtevnem nivoju, kar od študentov zahteva še več znanja in truda. Zagotovo pa srednješolsko znanje poslovne matematike lahko zelo pomaga pri razumevanju snovi na fakulteti.

Vam poslovna matematika povzroča težave?

Poslovna matematika obsega različne teorije in temeljna orodja, ki jih je treba dobro poznati, razumeti in tudi znati uporabiti v praksi. Zato zahteva tako veliko učenja kot tudi veliko reševanja nalog, ki gotovo predstavljajo najpomembnejši del kontrolnih nalog in drugih preverjanj znanja, pa tudi kolokvijev in izpitov. Zato dobro poznavanje poslovne matematike zahteva veliko truda in vaje oziroma se je treba kar precej potruditi, da nekdo področje resnično obvlada. Če vam poslovna matematika povzroča težave:

 • lahko na spletu poiščete dodatno gradivo, zapiske ali video posnetke, kjer so določeni deli snovi razloženi na bolj enostaven in zanimiv način,
 • skušate še enkrat predelati snov od začetka šolskega leta naprej ter jo tako utrdite,
 • skušate delati čim več vaj in rešiti čim več nalog,
 • za pomoč vprašate kakšnega od sošolcev v šoli ali na fakulteti oziroma z vprašanji glede snovi pristopite k profesorju,
 • se lahko odločite za inštrukcije poslovne matematike.

Inštrukcije poslovne matematike

Poslovne matematike ni možno obvladati brez dobrega poznavanja osnovnih matematičnih pojmov. Zaradi tega je slednje treba zelo natančno poznati in jih dobro razumeti. Dobro znanje matematike je osnova ter temelj za obvladovanje poslovne matematike. Inštrukcije poslovne matematike so zato običajno najprej namenjene temu, da dijak ali študent obnovi osnovne matematične pojme oziroma izboljša svoje matematično znanje, ki ga nato lahko postopoma začne uporabljati tudi za obravnavo ekonomskih in poslovnih problemov, s katerimi se ukvarja poslovna matematika. Nekateri potrebujejo zgolj nekaj ur inštrukcij in že jim učenje samostojno steče, saj po inštruktorjevi razlagi snov veliko bolje razumejo, drugi pa za dosego tega cilja potrebujejo nekoliko več časa, vsekakor pa se je kljub občutku, da je snov morda pretežka in da je nikoli ne boste zares razumeli in obvladali, z dobrim inštruktorjem in nekaj truda poslovne matematike zagotovo da naučiti!

Inštrukcije poslovne matematike za srednje šole

Poznate in obvladate navadni in obrestno obrestni račun? Znate določiti stopnjo rasti ter izdelati amortizacijski načrt? Kako vam gredo od rok verižni, razdelilni, procentni in zmesni račun ter različne kalkulacije? Razumete periodične denarne tokove in kredite? Če obiskujete ekonomsko srednjo šolo ali ekonomsko gimnazijo, bi na omenjena vprašanja morali znati odgovoriti – pa jih res znate? V primeru, da vam kakšno od naštetih področij ni čisto jasno, vam pri osvežitvi znanja lahko pomagajo inštrukcije poslovne matematike za srednje šole. Slednje vam omogočajo:

 • pomoč pri razumevanju snovi,
 • priprava na različna preverjanja znanja,
 • pomoč pri popravljanju negativnih ocen,
 • pomoč pri izboljšanju obstoječih ocen,
 • temeljito pripravo na popravne izpite,
 • pripravo na študij ekonomije, finančne matematike ali kakšnega drugega od sorodnih študijev.

Inštrukcije poslovne matematike za fakultete

Inštrukcije poslovne matematike pa niso namenjene le dijakom, ampak tudi študentom, ki se s poslovno matematiko srečujejo pri svojem študiju. Tisti, ki so pred tem obiskovali ekonomsko srednjo šolo, imajo običajno nekaj prednosti pred tistimi, ki so obiskovali gimnazijo, na kateri ni bilo specifičnih ekonomskih predmetov, zato nimajo ustreznega predznanja s tega področja. Inštrukcije poslovne matematike so tako lahko namenjene tudi predstavitvi srednješolske snovi oziroma osnov, ki na fakultetah veljajo za znanje, ki ga morajo obvladati vsi študenti, če želijo razumeti bolj kompleksne teorije in primere. Inštrukcije tako omogočajo, da:

 • se naučite osnov poslovne matematike, ki jih poučujejo tudi nekatere srednje šole, oziroma njihovo poznavanje osvežite in utrdite,
 • izboljšate svoje znanje matematičnih pojmov, ki predstavljajo temelj poslovne matematike,
 • snov bolje razumete in jo znate tudi uporabiti na praktičnih primerih,
 • se boste s pomočjo vnaprej pripravljenega gradiva lažje učili za izpite in kolokvije,
 • vam naloge in vaje ne bodo povzročale nobenih težav,
 • boste imeli vedno na voljo dovolj nalog, s katerimi boste lahko še izboljšali svoje znanje in ga utrjevali,
 • boste imeli ob sebi inštruktorja, na katerega lahko naslovite čisto vsa vprašanja, ki se vam porajajo med učenjem,
 • boste s pomočjo inštruktorja bolj sistematično predelali izpitno snov in jo tako bolje obvladali, kot če bi se tega lotili sami,
 • se študent veliko lažje pripravi na izpite ter na njih doseže boljše ocene,
 • boste dobili odlično podlago za nadaljnji študij, pa tudi delo na tem področju.

Inštrukcije v učnem centru Horizont

Zelo dobre inštrukcije poslovne matematike so vam na voljo v učnem centru Horizont. Njihovi inštruktorji so še vsakega dijaka ali študenta naučili vsega, kar je moral znati! Nudijo vam inštrukcije poslovne matematike tako v živo kot preko spleta oziroma online, pri čemer lahko izbirate med različnimi inštruktorji, ki vam bodo znali odlično predstaviti vso snov ter jo jasno in razumljivo razložiti. Inštruktorji bodo za vas pripravili tudi kopico vaj, s katerimi boste lahko utrdili svoje znanje in ga izboljšali. Če vam poslovna matematika ne gre od rok, zato nikar ne čakajte, ampak čim prej poiščite primernega inštruktorja zase. Za inštrukcije se je namreč najbolj preudarno odločiti:

 • takoj, ko se pokaže luknja v znanju ali pri razumevanju snovi,
 • ko imate občutek, da snovi ne obvladate dovolj dobro,
 • vsaj nekaj tednov pred napovedanim preverjanjem znanja, izpitom ali kolokvijem.