Nemščina

 

Nemščina velja za enega najbolj pomembnih svetovnih jezikov, saj jo govori približno 140 milijonov govorcev. V Evropi jo govorijo predvsem v Nemčiji, Avstriji, Švici, Lihtenštajnu, na Južnem Tirolskem v Italiji, v Luksemburgu in še kje, poleg tega pa velja tudi za enega najbolj priljubljenih tujih jezikov, ki se ga učijo po vsem svetu. V Sloveniji se tako nemškega jezika uči zelo veliko ljudi, pri čemer se ga nekateri začnejo učiti že v osnovni šoli, večina pa v srednji šoli ali gimnaziji, kjer se včasih pri učenju pojavi tudi potreba za inštrukcije nemščine. Če vam nemščina dela težave, je to vsekakor primerna rešitev, ki vam lahko pomaga izboljšati znanje jezika.

nemška zastava

Ali govorite nemško?

Marsikdo, ki se je tega jezika v preteklosti že učil, ima morda po nekaj letih neuporabe občutek, da še vedno nima dovolj znanja za samostojno konverzacijo in uporabo tega jezika, kar je velika škoda. Prav zaradi tega se je v primeru, ko ima srednješolec ali gimnazijec občutek, da se pri pouku nemščine ni naučil dovolj, pametno odločiti za inštrukcije nemščine, sicer se v nasprotnem primeru zna zgoditi, da bo po koncu izobraževanja vse znanje izpuhtelo in ga bo moral obnavljati in na novo pridobivati na različnih tečajih in izobraževanjih.

To je seveda odlična možnost za učenje nemščine, a včasih bi bilo dovolj, če bi tak dijak le nekajkrat obiskal inštrukcije nemščine, nato pa bi brez težav naprej sledil pouku in vse nadaljnje znanje jezika pridobil brezplačno v šoli. Zaradi tega inštrukcije nemščine predstavljajo super naložbo v znanje, v katerega se seveda vedno splača investirati. Znanje jezika je namreč nekaj, kar ni pomembno le za izboljšanje šolskih ocen in uspeha, ampak v življenju še kako prav pride tudi sicer.

Zgodovina nemškega jezika

Nemščina spada med zahodnogermanske jezike, med katere uvrščamo tudi angleščino, nizozemščino in še nekatere druge jezike. Vsi germanski jeziki so se razvili iz pragermanščine. Nemščina se je razvila iz jezikov zahodno germanskih plemen, kot so bili Franki, Sasi, Alemani, Bavarci itd. Najstarejša ohranjena besedila izvirajo iz 8. stoletja, še posebej pomembno za njen razvoj je bilo obdobje Karla Velikega iz plemena Frankov, ko so bila prevedena različna molitvena in druga verska ter svetopisemska besedila. V 10. stoletju jo je v cerkvenih, javnih in leposlovnih besedilih spet zamenjala latinščina, zato je jezik naslednji razcvet dosegel šele v obdobju od 1150 do 1250, ko se je razvilo viteško pesništvo. Najbolj znano delo iz tega časa je na primer zgodba o Tristanu in Izoldi, ki jo obravnavajo tudi pri pouku v slovenskih šolah.

Sodobna nemščina se je začela razvijati nekje v 14. stoletju ter se s pomočjo prevoda Biblije Martina Luthra precej hitro razširila po celem nemškem prostoru, šele veliko kasneje pa so jezik standardizirali, da je postal takšen, kot ga poznamo danes.

Frankfurt v Nemčiji

Zakaj učenje nemščine?

Znanje nemščine je vsekakor nekaj, kar vam lahko velikokrat pride prav. Torej je to pametna naložba, pa če se jezika učite v šoli ali s pomočjo jezikovnega tečaja. Za učenje nemščine namreč obstaja kar nekaj zelo dobrih razlogov, saj

  • gre za enega najbolj pomembnih svetovnih jezikov,
  • se nemški jezik uporablja v številnih državah,
  • gre za jezik, ki se v Evropi pogosto uporablja pri poslovanju,
  • je študij v eni od nemško govorečih držav lažji, če znate dobro nemško,
  • nemščina predstavlja drugi najpomembnejši jezik v znanosti.
  • je znanje nemščine lahko v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve in karieri,
  • imate z dobrim znanjem nemškega jezika možnost zaposlitve v Avstriji, Nemčiji, Švici in še kje,

Nemščina v šolah

Nemščina se v slovenskih šolah poučuje kot tuji jezik. Lahko se poučuje kot prvi tuji jezik ali kot dodatni tuji jezik oziroma izbirni predmet. Za to možnost se odloča zelo veliko slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev oziroma gimnazijcev, zato jih večina po zaključnem šolanju obvlada vsaj osnove nemškega jezika.

Osnovne šole

Nemščina se v osnovnih šolah lahko kot prvi tuji jezik poučuje od 4. do 9. razreda, učenci pa jo lahko izberejo tudi kot dodatni tuji jezik oziroma izbirni predmet. V slovenskih šolah je to najbolj pogosto, saj kot prvi tuji jezik prevladuje angleščina. Marsikateri učenec se z njo sreča šele v zaključnih razredih devetletke, ko pri izbirnem predmetu spozna osnove jezika in se nauči osnovnega besedišča in sporazumevanja v njem.

Srednje šole in gimnazije

V srednjih šolah in na gimnazijah se navadno nemščina poučuje kot drugi tuji jezik, lahko pa tudi kot dodatni tuji jezik, odvisno od tega, za kakšen program gre. Od tega je odvisna tudi raven pričakovanega znanja, ki se lahko od šole do šole precej razlikuje. Kljub temu pa nemščina na marsikateri srednji šoli ali gimnaziji velja za predmet, pri katerem morajo dijaki v učenje vložiti kar nekaj truda. Glavni razlog za to je predvsem slovnica, kjer se je treba naučiti številnih pravil. Tisti, ki s tem nimajo težav, pa si lahko nemški jezik izberejo tudi kot enega od predmetov na maturi.

Nemščina v poslu

Nemščina je jezik, ki se ga govori v velikem delu Evrope, zaradi česar se pogosto uporablja tudi pri poslovanju. Veliko pomembnih podjetij prihaja iz Nemčije, prav tako pa ima ta država zelo močno gospodarstvo. Nemški jezik pride prav pri sporazumevanju z Nemci, Avstrijci, Švicarji, obvlada jo tudi veliko Skandinavcev, zato gre za jezik, ki se ga je poleg angleščine zelo pametno čim bolje naučiti. Pomembno je tako obvladovanje govornega kot pisnega sporazumevanja, pri čemer so Nemci zelo natančni, zato si pri tem ne smete privoščiti napak, kar pomeni, da je treba jezik obvladati na čim višjem nivoju. Tudi slovenska podjetja pogosto poslujejo z avstrijskimi, nemškimi ali švicarskimi podjetji, zato je znanje nemščine zaželeno tudi pri marsikaterem slovenskem delodajalcu.

Inštrukcije nemščine

Nemščina ne velja ravno za najlažji jezik, kar pa še ne pomeni, da se ji ni mogoče dobro naučiti. Kar se tiče besedišča, je do neke mere podobna angleščini, saj sta si jezika sorodna, a ima nekoliko bolj zapleteno slovnico. Prav ta navadno predstavlja največjo težavo pri učenju jezika, zato osnovnošolci, predvsem pa srednješolci in gimnazijci velikokrat potrebujejo inštrukcije nemščine, s pomočjo katerih se lažje naučijo slovničnih pravil, uporabe določnih členov in sklonov, časov, pravilne skladnje in vsega ostalega, kar je treba znati, da lahko začnejo nemški jezik tudi samostojno uporabljati.

Kako potekajo inštrukcije nemščine?

Inštrukcije nemščine so prilagojene učencu, njegovemu predhodnemu znanju in temu, kaj se želi na njih naučiti. Nekateri se za inštrukcije nemščine odločijo zaradi izboljševanja ocen pri tem predmetu, napovedanega preverjanja znanja ali popravnega izpita, spet drugi pa želijo svoje znanje izboljšati in ga nadgraditi. To še posebej velja za učence, ki si nemški jezik izberejo tudi za maturo. V tem primeru imajo na izbiro inštrukcije nemščine, ki so zasnovane kot dodatne priprave na maturo pri tem predmetu, na njih pa se ponovi šolsko snov oziroma vsa osnova pravila uporabe jezika ter s pomočjo preteklih maturitetnih pol in nalog, ki so podobne tistim na njih, utrjuje znanje ter poskrbi za čim boljšo pripravljenost na maturitetni izpit iz nemščine. Vsi ostali učenci pa bodo najbolje lahko nadgradili svoje znanje, če se bodo odločili za inštrukcije nemščine, ki potekajo individualno, v paru ali majhni skupini.

Kakšna je cena za inštrukcije nemškega jezika?

Cena za inštrukcije nemščine je odvisna od tega, za kakšne inštrukcije gre. Inštrukcije nemščine za osnovne in srednje šole tako lahko potekajo individualno, torej tako, da si inštruktor vzame čas zgolj za enega učenca, ali pa v paru oziroma manjši skupini, pri čemer je cena nekoliko nižja. Za čim boljše rezultate je pomembno, da ima inštruktor ne le odlično znanje nemškega jezika, ampak tudi čim več izkušenj s poučevanjem, dobro pa mora poznati tudi šolski učni načrt.

Cene za inštrukcije nemščine se začnejo pri desetih do petnajstih evrih za eno šolsko uro, pri čemer je navadno potrebnih nekaj ur, da se pokaže napredek in da se pridobi novo znanje ter ga dobro utrdi. Več ko učenec vloži samostojnega dela in truda v učenje nemščine, manj ur inštrukcij bo potrebnih. Cenik za inštrukcije nemščine si lahko sicer ogledate na spletni strani www.instrukcijehorizont.si, kjer boste našli tudi vse druge informacije o njih. Na omejeni spletni strani se lahko tudi prijavite na inštrukcije.

nemški jezik

Oglejte si še druge jezike: